Bane NOR etablerer fiber langs Hovedbanen

Jernbanen blir digital. Bane NOR bygger derfor ut og forbedrer jernbanens transmisjonsnett, altså fiber, over hele Norge. Dette er en viktig del av arbeidet for å øke punktligheten på jernbanen.

Illustrasjonsfoto. Foto: Øystein Grue / Bane NOR

Utdatert teknologi erstattes med et digitalt signalsystem som er felles for alle europeiske land, European Rail Traffic Management System (ERTMS). Med ERTMS får vi en mer stabil, sikker og punktligere jernbane. Før vi kan installere det nye systemet, må vi forbedre og bygge ut fiber langs jernbanen. Nå jobber vi langs Hovedbanen.  

Fiber trengs for å kunne bruke det nye signalsystemet ERTMS. Det benyttes også til kundeinformasjon på stasjoner, som skjermer og høyttalere, og gir bedre dekning for GSM-R, jernbanens egne lukkede mobilnett for kommunikasjon mellom togfører og togleder. Vi bygger et redundant nett, som betyr at om en kabel skulle feile ett sted, har transmisjonen alltid annen vei å gå for å nå målet. Slik unngår vi nedetid og uønskede stopp i trafikken.

Arbeidene er i gang

Arbeidene mellom Hauerseter og Eidsvoll på Hovedbanen startet i mai, og skal etter planen avsluttes i oktober i år. Her bygger vi nye kanaler og rør for kabler der det er behov for det, fløter fiber og legger nye signalkanaler, legger fiber inn i telekommunikasjonsrom og stasjoner, og legger fiber ut til jernbaneutstyr som sporveksler. Det er entreprenøren vår Banedrift AS som gjennomfører arbeidene.

I forbindelse med bygging av nye kanaler, må naboene dessverre regne med noe støy og trafikk fra arbeidsmaskiner. Noe nattarbeid vil også forekomme. Naboer som blir berørt av dette blir informert via SMS. Bane NOR tilbyr alternativ overnatting for spesielt berørte naboer. Dette må avtales og bestilles av Bane NOR på forhånd.

Har du noen spørsmål?

Er du nabo til jernbanen, og ønsker informasjon om arbeidene nær deg, kontakt vårt kundesenter: 477 70 098 (åpent hverdager 08-19; lø/søn 09-15).

Her finner du mer informasjon om ERTMS i Norge.