Anleggsarbeid ved Varud

Bane NOR vedlikeholder og moderniserer Hovedbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet 31.8. – 13.9. pågå anleggsarbeid ved Varud.

Arbeidet som skal utføres er rassikring av sideterreng. Arbeidet vil foregå døgnkontinuerlig og vil innebære støy blant annet knyttet til bruk av mobil borerigg. I anleggsperioden vil det også være økt trafikk av anleggsmaskiner og lastebiler på lokalveier i det aktuelle området.

Spørsmål om arbeidene?
Eventuelle spørsmål eller andre henvendelser kan sendes til vår E-postadresse: tognabo@banenor.no Merk henvendelsene med navn, adresse og telefonnummer. Vi legger vekt på å svare raskt, men gjør oppmerksom på at E-postkontoen normalt ikke er «betjent» på kveldstid eller i helger.