Sporfornyelse i Lodalen

Bane NOR vedlikeholder og fornye jernbanen i Norge. Systematisk fornyelse og vedlikehold er viktig for å holde banene åpne og i god stand. Jobben som gjøres bidrar til bedre komfort, høyere driftssikkerhet og bedre punktlighet.

I sommer starter prosjektet med å fornye deler av sporområdet i Lodalen. Prosjektet består hovedsakelig av å bytte pukkmasse, skinner og sviller.

I første omgang er det tunnelsporene mot Oslo S som skal fornyes. Arbeidet vil pågå på dagtid fra lørdag 22. juni til fredag 28. juni.

Arbeidene fortsetter i uke 28 og vil pågå på dagtid fra mandag 8. juli til mandag 15. juli. 

Tunnelsporene mot Oslo S ligger på nedsiden av St. Halvardsgate 23 og 25.

Støy
Vi vil tilstrebe at arbeidene påfører våre naboer minst mulig ulemper. Desibel hos nærmeste nabo kan i perioder komme opp i ca. 50 dB. Det blir benyttet gravemaskiner både på belter og skinnegående. Det vil høres lyd når masser forflyttes og legges ned, samt når massene komprimeres.

Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet (T-1442). Anleggsmaskiner og utstyr er lyddempet så langt det lar seg gjøre. Politi og kommuneoverlege er orientert om arbeidene. 

For at du skal få best mulig service, ber vi deg om å ringe 901 73 549 i ukedagene mellom kl. 09:00 og 15:00 (ikke sms) eller send e-post til tognabo@banenor.no dersom du har behov for mer informasjon.