Sporarbeid i Lodalen 13.-24. juli

Bane NOR vedlikeholder og fornye jernbanen i Norge. Systematisk fornyelse og vedlikehold er viktig for å holde banene åpne og i god stand. Jobben som gjøres bidrar til bedre komfort, høyere driftssikkerhet og bedre punktlighet.

I perioden fra 13. - 24. juli vil det pågå sporarbeider i nærheten av Kværnerbyen. Arbeidene består hovedsakelig av å bytte pukkmasse, sporveksler og sviller. 

Arbeidene er en del av sporfornyelsesprosjektet av Lodalen driftsbanegård.

 

Støy
Vi forsøker å legge mest støyende aktivitet på dagtid, slik at arbeidene påfører våre naboer minst mulig ulemper. Det blir benyttet gravemaskiner både på belter og skinnegående, samt lastebil som transporterer pukkmasse ut og inn fra området. 

Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet (T-1442). Anleggsmaskiner og utstyr er lyddempet så langt det lar seg gjøre. Politi og kommuneoverlege er orientert om arbeidene. 

For at du skal få best mulig service, ber vi deg om å ringe 901 73 549 i ukedagene mellom kl. 09:00 og 15:00 (ikke sms) eller send e-post til tognabo@banenor.no dersom du har behov for mer informasjon.