Oppdatert varsel om nattarbeid ved Sagdalen holdeplass

Bane NOR vedlikeholder og moderniserer Hovedbanen. I den forbindelse vil det helgen 19. - 21.10. foregå sporarbeid ved Sagdalen holdeplass.

Sporarbeidet utføres av Baneservice og Norsk Jernbanedrift på oppdrag fra Bane NOR, og markerer avslutningen på arbeidet som er utført for å oppgradere det ene sporet ved holdeplassen.

Detaljer om arbeidene

Natt til 19. oktober utføres pakking (stabilisering) av sporet. Arbeidet vil medføre støy knyttet til bruk av dieseldrevet, skinnegående spesialmaskin. Vi beklager ulempene, men understreker at maskiner og utstyr kontinuerlig forflytter seg. Periodene med kraftig støy vil derfor være relativt kortvarige og forbigående.

Natt til 20. og 21. oktober utføres såkalt nøytralisering av sporet. Under arbeidet vil det være kortvarige perioder med støy knyttet til kapping av skinner og sliping av nye skinneskjøter. Hensikten med tiltaket er å nøytralisere temperaturavhengige spenninger i skinnestålet, og dermed bidra til å redusere risikoen for skinnebrudd eller solslyng som i verste fall kan føre til avsporing og alvorlige ulykker.

Hvorfor nattarbeid?
Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av Vys kunder på Hovedbanen blir berørt.

Spørsmål om arbeidene?
Eventuelle spørsmål eller andre henvendelser kan sendes til vår E-postadresse: tognabo@banenor.no Merk henvendelsene med navn, adresse og telefonnummer. Vi legger vekt på å svare raskt, men gjør oppmerksom på at E-postkontoen normalt ikke er «betjent» på kveldstid eller i helger.