Nattarbeid ved Kværner

Bane NOR fortsetter arbeidet med å vedlikeholde og fornye jernbanen i Norge. Systematisk fornyelse og vedlikehold er viktig for å holde banene åpne og i god stand. Jobben som gjøres bidrar til bedre komfort, høyere driftssikkerhet og bedre punktlighet.

Natt til lørdag 22. og søndag 23. juni skal vi fornye en sporveksel ved Kværner i Oslo. 

Vi vil tilstrebe at arbeidene påfører våre naboer minst mulige ulemper. Derfor vil arbeidet utføres på innsiden av et Vedlikeholdstog. Denne vil dempe den verste støyen fra eventuelle boltetrekkere, kappsag og slipemaskin. 

Hvorfor natt- og helgearbeid

Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest togavganger blir berørt.

For nærmere informasjon, ta gjerne kontakt på dagtid (09-14) med vår nabokontakt; 

  • E-post:tognabo@banenor.no
  • Mobil:  901 73 549 (ikke sms)