Nattarbeid på Gardermobanen

Nabovarsel for Gardermobanen Bane NOR fortsetter arbeidet med å vedlikeholde og fornye jernbanen i Norge. Systematisk fornyelse og vedlikehold er viktig for å holde banene åpne og i god stand. Jobben som gjøres i perioder hvor banene stenges, bidrar til bedre komfort, høyere driftssikkerhet og bedre punktlighet.

 

Bane NOR bytter ut 2.520 meter med skinner flere steder langs banen. Arbeider starter 11.august klokken 01:00 og varer frem til mandag 19.8.19 klokken 06:00. Se flere detaljer for ditt bosted i vedlegget under.

Støynivået vil være begrenset da det kun er to masseforflytningsmaskiner som skal være i drift i Maskiner og utstyr er lyddempet så godt det lar seg gjøre.

I perioden hvor strekningen er stengt for togtrafikk, utnytter vi tiden maksimalt og derfor jobber vi både natt og dag for å gi deg et bedre togtilbud. Vi vil gjøre det vi kan for at arbeidet i minst mulig grad fører til ulemper for naboer, men det er dessverre ikke til å unngå at arbeidet vil skape noe støy.

Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet (T1442). Anleggsmaskiner og utstyr er lyddempet så langt det lar seg gjøre. Brannvesen, politi og kommuneoverlege er orientert om arbeidene. 

For at du skal få best mulig service, ber vi deg om å sende e-post til tognabo@banenor.no om du har behov for mer informasjon. Merk e-post med Gardermobanen.