Nattarbeid Oslo S

Bane NOR fortsetter arbeidet med å vedlikeholde og fornye jernbanen i Norge. Systematisk fornyelse og vedlikehold er viktig for å holde banene åpne og i god stand. Jobben som gjøres bidrar til bedre komfort, høyere driftssikkerhet og bedre punktlighet.

Natt til 14. til og med natt til 19. mai vil det pågå nattarbeid på Oslo S. En arbeidsmaskin skal fordele pukkmassen jevnt på enkelte partier mellom spor 14 og 19. Det bråker en del når pukken fordeles, men arbeideidet vil være i bevegelse og støyen blir derfor relativt kortvarig.

Støy

Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet (T-1442). Anleggsmaskiner og utstyr er lyddempet så langt det lar seg gjøre. Brannvesen, politi og kommuneoverlege er orientert om arbeidene.

For at du skal få best mulig service, ber vi deg om å ringe 901 73 549 i ukedagene mellom kl.09:00 og 15:00 (ikke sms) eller send e-post til tognabo@banenor.no dersom du har behov for mer informasjon.