Nattarbeid Drammenbanen 4.9. – 27.10. Tilleggsinformasjon for perioden 10.-16.9.

Bane NOR vedlikeholder og fornyer Drammenbanen. På strekningen Billingstad-Høn pågår arbeid med montering av nye kabelkanaler. I tidsrommet 10. – 16.9. foregår arbeidet strekningen mellom Solstadtunnelen og Høn. Dette tilleggsvarselet er rettet mot berørte naboer i det aktuelle området.

Arbeidet utføres av Veidekke AS på oppdrag fra Bane NOR, og innebærer kortvarige perioder med kraftig støy knyttet til kapping/tilpassing av betongelementer (kabelkanalelementer). Noe støy knyttet til bruk av dieseldrevne skinne-/veigående spesialmaskiner må også regnes med.

Vi beklager ulempene som følge av støy, men gjør samtidig oppmerksom på at det ikke vil bli utført spesielt støyende arbeid i innsovningsperiodene (23-01). I tillegg vil støyen variere avhengig av avstand til arbeidsstedene. For ordens skyld gjør vi også oppmerksom på at helsemyndighetene i Asker kommune har innvilget dispensasjon fra støyforskriftene for arbeidet som utføres.

Alternativ overnatting
For naboer som i særlig grad blir berørt av støy, kan Bane NOR tilby alternativ overnatting på hotell. Vi understreker at dette må avtales med prosjektledelsen på forhånd. I motsatt fall kan det ikke regnes med at hotellutgifter blir dekket.

Hvorfor natt- og helgearbeid?
Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av Vys kunder på Drammenbanen blir berørt.

Spørsmål om arbeidene?
Eventuelle spørsmål eller andre henvendelser kan sendes til vår E-postadresse: tognabo@banenor.no. Merk henvendelsene med navn, adresse og telefonnummer. Vi legger vekt på å svare raskt, men gjør oppmerksom på at E-postkontoen normalt ikke er «betjent» på kveldstid eller i helger.