Nattarbeid Drammenbanen 4.9. - 27.10.

Bane NOR vedlikeholder og fornyer Drammenbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet 4.9. – 27.10. foregå nattarbeid strekningen Billingstad-Høn samt ved Hvalstad der inn- og utkjøring av maskiner skjer.

Arbeidet utføres av Veidekke AS på oppdrag fra Bane NOR, og innebærer støy blant annet knyttet til bruk av skinne- og veigående maskiner for transport og montering av nye langsgående kabelkanaler.

Vi beklager ulempene som følge av støy, og gjør samtidig oppmerksom på at helsemyndighetene i Asker kommune har innvilget dispensasjon fra støyforskriftene.

Alternativ overnatting
For naboer som i særlig grad blir berørt av støy, kan Bane NOR tilby alternativ overnatting på hotell. Vi understreker at dette må avtales med prosjektledelsen på forhånd. I motsatt fall kan det ikke regnes med at hotellutgifter blir dekket.

Hvorfor helgearbeid?
Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder på Drammenbanen blir berørt.

Spørsmål om arbeidene?
Eventuelle spørsmål eller andre henvendelser kan sendes til vår E-postadresse: tognabo@banenor.no. Merk henvendelsene med navn, adresse og telefonnummer. Vi legger vekt på å svare raskt, men gjør oppmerksom på at E-postkontoen normalt ikke er «betjent» på kveldstid eller i helger.