Natt- og helgearbeid Sagdalen - Strømmen

Bane NOR vedlikeholder og moderniserer Hovedbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet 31.10 – 15.11. foregå utskifting av masser i det ene hovedsporet ved Sagdalen holdeplass.

Arbeidene utføres av Norsk Jernbanedrift AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil medføre støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner som suger opp pukken under sporet. Massene transporteres deretter til Strømmen for mellomlagring og omlasting.

Arbeidstider
De fleste kvelder/netter i perioden vil arbeidet foregå i tidsrommet mellom kl. 23.00 og 06.00. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at helsemyndighetene i Skedsmo kommune er orientert om arbeidet som skal utføres.

Alternativ overnatting
For naboer som i særlig grad blir berørt av støy, kan det være aktuelt å tilby alternativ overnatting. Vi understreker at dette må avtales på forhånd. I motsatt fall kan det ikke regnes med at Bane NOR vil dekke utgiftene til hotellopphold. Evt. ønsker om alternativ overnatting må meldes inn til tognabo@banenor.no innen fredag 25.10. kl. 12.00.

Hvorfor natt- og helgearbeider?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder på Hovedbanen blir berørt.

Spørsmål om arbeidene?
Eventuelle spørsmål eller andre henvendelser kan sendes til vår E-postadresse: tognabo@banenor.no Merk henvendelsene med navn, adresse og telefonnummer. Vi legger vekt på å svare raskt, men gjør oppmerksom på at E-postkontoen normalt ikke er «betjent» på kveldstid eller i helger.