Fornyer Norges største driftsbanegård

- Sporkvaliteten i Lodalen er gammel og slitt. En sporfornyelse her vil bidra til flere tog i rute på Østlandet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Lodalen driftsbanegård. Foto: Cathrine Riis-Ulsbøl

I sommer starter prosjektet med å fornye sporområdet i Lodalen driftsbanegård. Fornyelsen har en varighet på tre år og Bane NOR har valgt NRC Rail som entreprenør for å utføre arbeidene.

- Sporkvaliteten i Lodalen er gammel og slitt. I tillegg er ikke konstruksjonen dimensjonert for dagens togsett, noe som gjør at kurvaturen flere steder blir for krapp. Dette gir ekstra slitasje og feil på sporkomponenter, forteller prosjektleder Kjell Erik Bekkengen i Bane NOR.

Gir effekt

Lodalen ligger plassert i nær tilknytning til Oslo S og er en viktig base for vedlikehold og renhold av togvogner og lokomotiv. Ukentlig oppstår det sporfeil som fører til at togene blir forsinket videre på sin reise.

- Dersom togene blir forsinket fra Lodalen, ser vi at dette forplanter seg til den øvrige togtrafikken. Færre sporfeil i Lodalen vil bidra til flere tog i rute. Samtidig reduserer vi kostnader med vedlikehold og feilretting - det er det mye av her, opplyser Bekkengen.

Mye trafikk

I Lodalen trafikkeres det over 100 tog hvert døgn og det utføres i underkant av 400 skiftebevegelser (tog som flyttes fra et spor til et annet). Den togfrie perioden i Osloområdet i sommer, gir noe reduser togtrafikk i Lodalen og vil medfører lavere konsekvenser for togselskapene.

- Den største utfordringen vår er at sporene stort sett alltid er i bruk, og begrenser muligheten til å utføre sporarbeid. Derfor planlegger vi å fornye så mye som mulig i sommer, legger han til.

Dette skal gjøres

Prosjektet omfatter fornyelse av et ti-talls sporveksler med tilhørende pukkmasse og sviller. I tillegg skal det byttes skinner flere steder og gjøres signaltekniske tilpasninger og arbeider.

I første omgang er det tunnelsporene mot Oslo S som skal fornyes. Dette blir gjort på dagtid og starter opp 22. juni. I uke 28 og 29 planlegges det å bytte sporveksler i området mot Kværnerbyen.

Disse sporpartiene skal fornyes. Gul markering utføres sommeren 2019

Ta kontakt med Bane NORs nabokontakt for spørsmål om prosjektet;

  • E-post: tognabo@banenor.no
  • Mobil:  901 73 549 (ikke sms)