Støyende nattarbeider mellom Grorud og Lørenskog

Bane NOR fortsetter denne høsten med å bygge nye føringsveier for kabler langs Hovedbanen. Prosjektet er nødvendig for å øke kvaliteten på jernbanens infrastruktur på strekningen.

I perioden fra 30. august til og med 7. oktober skal det jobbes om kvelden og natten på strekningen Grorud – Lørenskog. Hver kveld starter arbeidene klokken 19:00 og varer til 23:00. Det jobbes i jernbanesporet fra klokken 01:00 til 6:00. Arbeidet starter torsdag 30. august klokken 19:00 og avsluttes søndag 7. oktober klokken 06:00.

For å få etablert nye føringsveier er det ved enkelte partier nødvendig å skjære seg gjennom asfalt og grave ut masser. Det blir også noe behov for pigging og peling. Deretter skal føringsveiene monteres og til slutt legges masser og asfalt på plass igjen. Arbeidene krever en del ekstra kjøring av utstyr og maskiner.

NB! Helgen 29.9 - 30.9 vil det pågå døgnkontinuerlig arbeider i 36 timer. Nærmere informasjon sendes ut en uke før arbeidet starter.

Støy

Støy av arbeidet er beregnet til om lag 70 desibel, men støyen kan overstige dette når det skal pigges. Så langt det er praktisk mulig vil det arbeidet som støyer mest bli gjort i forkant av nattarbeidet.

Vi vil tilstrebe at arbeidene påfører våre naboer minst mulig ulemper. Anleggsmaskiner og utstyr er lyddempet så langt det lar seg gjøre. Dessverre er det ikke til å unngå at arbeidene vil generere noe støy.

Dersom særskilte behov tilsier det, kan Bane NOR tilby alternativ overnatting i perioden det jobbes. Vi presiserer at dette må avtales på forhånd og bestilles av Bane NOR.

Bane NOR forholder seg til statens retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet (T-1442) Brannvesen, politi og kommunelege er orientert om arbeidene.

Spørsmål om arbeidet rettes til nabokontakt i Bane NOR

  • Send e-post til  tognabo@banenor.no 
  • Ring 458 78 355
  • Tjenestene besvares på virkedag er (mandag – fredag) fra 09:00 – 14:00