Sporarbeid på Hovedbanen 29. - 30. september

Den siste helgen i september utfører Bane NOR flere viktige fornyelsesprosjekter langs jernbanen mellom Bryn og Strømmen. Arbeidene er nødvendig for å øke kvaliteten på jernbanens infrastruktur på strekningen.

Det kjøres ikke persontog på strekningen fra lørdag morgen klokken 08:00 til søndag kveld klokken 20:00. I denne perioden vil det foregå arbeider på følgende steder langs jernbanelinja:

Bryn – Grorud – Strømmen 

Her skal det utføres årlig kontroll av kontaktledningsanlegget, samt maskinell sporjustering av sporveksler. Sistnevnte vil avgi en del støy og støv og utføres av en sporjusteringsmaskin som beveger seg med en fart på ca. 3 km/t. Arbeidet vil ikke skje over lang tid på samme sted. I denne videoen kan du se hvordan arbeidet utføres. Sporjusteringen vil kun foregå mellom Bryn – Grorud, lørdag fra 09:00-21:00 og Grorud – Strømmen, søndag 07:00-19:00.

Haugenstua – Høybråten

I forbindelse med etablering av nye føringsveier for kabler, skal det denne helgen utføres gravearbeider, samt noe pigging (og eventuelt sprengning) av fjell øst for Haugenstua stasjon. Sprengning blir kun nødvendig dersom det blir utfordringer med å pigge i fjell. Arbeidet vil pågå døgnkontinuerlig lørdag og søndag. Perioder med sterk støy må påregnes. De mest støyende arbeidene er planlagt utført på dagtid.

Hanaborg – Strømmen

Skinnefornyelse på deler av strekningen. Støy fra kapping og sliping av skinner må påregnes. Samtidig skal det utføres rydding av vegetasjon enkelte steder mellom Haugenstua og Strømmen. Arbeidene vil pågå lørdag fra 09:00 – 21:00 og søndag 07:00 – 19:00.

Støy

Vi vil tilstrebe at arbeidene påfører våre naboer minst mulig ulemper. Anleggsmaskiner og utstyr er lyddempet så langt det lar seg gjøre. Dessverre er det ikke til å unngå at arbeidene vil generere noe støy.

Dersom særskilte behov tilsier det, kan Bane NOR tilby alternativ overnatting i perioden det jobbes. Vi presiserer at dette må avtales på forhånd og bestilles av Bane NOR. I motsatt fall dekkes ikke utgiftene til oppholdet. Bane NOR forholder seg til statens retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet (T-1442) Brannvesen, politi og kommunelege er orientert om arbeidene. 

Spørsmål rettes til nabokontakt i Bane NOR

 

  • Send e-post til tognabo@banenor.no
  • Ring 458 78 355 (Du kan ikke sende SMS til dette nummeret)
  • Tjenestene besvares på virkedager (mandag – fredag) fra 09:00 – 14:00.