Nattarbeid Høybråten - Lørenskog

Bane NOR bygger nye føringsveier for kabler langs Hovedbanen. Prosjektet vil pågå frem til 17. desember 2018.

Arbeidet starter klokken 19:00 og varer til 23:00. Det jobbes i jernbanesporet fra klokken 01:00 til 6:00. 

Det vil være behov for pigging ved enkelte partier for å frigjøre plass for de nye føringsveiene. 

Støy

Mens arbeidet pågår vil det trafikkere skinnegående gravemaskin i området. I sporet vil det bli brukt diverse håndholdt verktøy, blant annet vinkelsliper og drill.

Støy av arbeidet er beregnet til om lag 70 desibel. Så langt det er praktisk mulig vil det arbeidet som støyer mest bli gjort i forkant av nattarbeidet.

Vi vil tilstrebe at arbeidene påfører våre naboer minst mulig ulemper. Anleggsmaskiner og utstyr er lyddempet så langt det lar seg gjøre. Dessverre er det ikke til å unngå at arbeidene vil generere noe støy.

Dersom særskilte behov tilsier det, kan Bane NOR tilby alternativ overnatting i perioden det jobbes. Vi presiserer at dette må avtales på forhånd og bestilles av Bane NOR.

Bane NOR forholder seg til statens retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet (T-1442) Brannvesen, politi og kommunelege er orientert om arbeidene.

Spørsmål om arbeidet rettes til nabokontakt i Bane NOR

  • Send e-post til  tognabo@banenor.no 
  • Ring 458 78 355
  • Tjenestene besvares på virkedag er (mandag – fredag) fra 09:00 – 14:00