Fortsatt støyende nattarbeider mellom Høybråten og Lørenskog

Spesielt høy støy vil forekomme natt til 10., 11. og 12 november. Disse nettene er det planlagt å pigge bort fjell, som resulterer i sterk støy.

Resterende dager vil det foregå peling, kapping av peler, tilpassing av betongkanaler, samt enkelt maskinstøy. Arbeidene vil foregå ved enkelte partier i tidsrommet fra 01:00 - 06:00. 

Entreprenør estimerer ferdigstillelse av støyende arbeider tirsdag 20. november. Dere vil motta ny melding på SMS dersom arbeidet blir forlenget i deres område. 

Dersom særskilte behov tilsier det, kan Bane NOR tilby alternativ overnatting i perioden det jobbes. Vi presiserer at dette må avtales på forhånd og bestilles av Bane NOR.

Bane NOR forholder seg til statens retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet (T-1442) Brannvesen, politi og kommunelege er orientert om arbeidene.

Spørsmål om arbeidet rettes til nabokontakt i Bane NOR

  • Send e-post til  tognabo@banenor.no (merk meldingen med "Lørenskog")
  • Ring 458 78 355
  • Tjenestene besvares på virkedag er (mandag – fredag) fra 09:00 – 14:00