Vedlikeholdarbeider Strømmen -Lillestrøm

24. mai til og med 9. juni 2017 Vedlikehold av infrastruktur

Når og hvor skjer arbeidet

Fra lørdag 24. mai til og med fredag 9. juni  foregå vedlikehold av infrastrukturen mellom Strømmen. og Lillestrøm på Hovedbanen. Arbeidet pågår i perioden kl. 01:30 til 05:00.

Hva slags arbeid gjennomføres

Strømmen: Svillebytte i kryss mellom sporvekslene 145a/b og 147a/b, svillebytte i sporveksel 157a. Nattarbeid. For arbeider på Strømmen tilbyr Bane NOR alternativ overnatting dersom særskilte behov tilsier det. Dette må bestilles av Bane NOR, hvis ikke vil regningen ikke bli betalt.

Hva betyr det for deg

Dessverre er det ikke til å unngå at arbeidet vil generere noe støy. Vi vil tilstrebe at arbeidene påfører våre naboer minst mulig sjenanse ved å unngå unødig tomgangskjøring av maskiner, samt legge deler av støyende arbeider mest mulig til dagtid.

 Kontaktinformasjon:

 Mandag – fredag kl. 08:00 – 14:30: Ring nabovakttelefon 400 27 551 eller epost til tognabo@banenor.no

Med vennlig hilsen

Bane NOR Infrastruktur