Sommeren på Oslo S

Investeringer, fornyelse og vedlikehold på jernbanen fører til at det i sommer blir hektisk anleggsvirksomhet på Oslo S. Det blir perioder med støy for våre nærmeste naboer.

 

Når og hvor skjer arbeidet

Vi starter arbeidene lørdag 24. juni. Det blir stans i togtrafikken på enkelte strekninger, og redusert kapasitet på andre. Følg med på togselskapenes sider. Arbeidet avsluttes natt til mandag 7.august.

 

Hva slags arbeid gjennomføres

 

  • Uke 26 og 27 støyende arbeider hele døgnet
  • Rive spor 16-17 fra ca. Oslogt. 3 og nedover til ca. plattform-ende spor 13-15. Riggplass i Haven med inn-/utkjøring i tillegg til inn-/utkjøring i Oslogt. 3.
  • Haven og Oslogt. 3 blir benyttet til inn og uttransport i de fire første ukene, men mest støyende arbeider de første to. 
  • Øke kapasiteten i spor 12 og 13.
  • Uke 28 og 29 mindre støyende arbeider hele døgnet
  • Innvendige signalarbeider, etablering av nye signaler, kontaktledningsarbeider
  • Uke 30 og 31 minimalt med støy
  • Signalarbeid og testing

Ved avvik eller andre endringer vil Bane NOR sende nytt nabovarsel via SMS og legge oppdaterte nabovarsel ut på banenor.no

Bydelsoverlegen i Oslo har gitt dispensasjon for støyende nattarbeider. Kontaktinformasjon til Bydel Gamle Oslo, postmottak@bgo.oslo.kommune.no, tlf 02180

 

Støy

Anleggsmaskiner og utstyr er lyd-dempet så langt det lar seg gjøre. Dessverre er det ikke til å unngå at arbeidene vil genere støy, det beklager vi. Vi forholder oss til støyforskriften T-1442 og støydispensasjon gitt av bydelsoverlegen. Dersom spesielle hensyn tilsier det, kan Bane NOR tilby alternativ overnatting i perioden som det jobbes. Dette må avtales på forhånd og bestilles av Bane NOR.

 

Kontaktinformasjon:

 

Kommunikasjonansvarlig/nabokontakt Britt-Johanne Wang 400 27 551 (ikke SMS til dette nummeret)

E-post tognabo@banenor.no merk meldingen med «Oslo S»

 

Tjenestene besvares på virkedager (mandag-fredag fra 09:00 – 14:00)