Arbeid på Hauerseter

Bane NOR skal utføre vedlikeholdsarbeider på Hovedbanen ved Hauerseter stasjon hvor det skal byttes skinner.

Når og hvor skjer arbeidet

Arbeidet vil pågå fra onsdag 28/6-2017 til og med fredag 30/6-2017, og arbeidet vil starte opp ca. kl. 01:00 og vare til ca. kl. 05:00.

 Maskiner og utstyr er lyddempet så godt det lar seg gjøre.

Antatt lydnivå hos nærmeste nabo som er mest utsatt for støyen kan i meget korte perioder komme opp i ca.

50 dBA når bensindrevet kappe/slipeutstyr benyttes.

 

På grunn av Bane NORs trafikksikkerhetsreglement og tett togtrafikk må arbeidene utføres i togfrie perioder på nattestid.

 

Utførende entreprenør er RailCom AS

 

 

 

Hva betyr det for deg

Dessverre er det ikke til å unngå at arbeidet vil generere noe støy. Vi vil tilstrebe at arbeidene våre påfører naboene minst mulig sjenanse blant annet ved å unngå tomgangskjøring.

Bane NOR forholder seg til gjeldende forskrifter (T1442) om støy i anleggsområder. Brannvesen, politi og kommunelege er orientert om arbeidene.

 

Når spesielle forhold tilsier det, kan Bane NOR tilby alternativ overnatting i perioden det jobbes. Vi presiserer at dette må avtales på forhånd og bestilles av Bane NOR. I motsatt falldekkes ikke utgiftene til oppholdet.

 

Kontaktinformasjon:

 

Send e-post til tognabo@banenor.no (Merk meldingen med «Hauerseter»)

Eller ring 400 27 551 Du kan ikke sende SMS til dette nummeret.

Tjenestene besvares på virkedager mandag-fredag fra kl.09:00 til 14:00

 

Med vennlig hilsen

Bane NOR infrastruktur