Støy og nattarbeider langs Ofotbanen

Bane NOR skal rense masser på Ofotbanen. I den forbindelse vil det i perioden mandag 23. juli til søndag 9. september 2018 foregå støyende nattarbeider.

BALLASTRENS: Bane NOR skal rense ballasten på Ofotbanen mellom 23. juli og 9. september. (Bildet er fra tilsvarende arbeider i Sandvika i 2010). Foto: Øystein Grue / Bane NOR.

Bane NOR skal utføre ballastrens på Ofotbanen. Det skal utføres arbeider på en lengre strekning fra Søsterbekk til omtrent 2 kilometer før Rombak. I tillegg skal det også renses pukk i området ved Narvik stasjon. I perioden mandag 23. juli til søndag 9. september 2018 vil det foregå støyende nattarbeider.

Narvik på lørdager
Tre lørdager på rad i perioden 23. juli-9. september, vil det bli utført rensing med støyende maskiner ved og rundt Narvik stasjon. Arbeidene skjer i tidsrommet mellom kl. 02:00 om natten med avslutning kl. 11:00 om formiddagen.

Tilbud om alternativ overnatting
Berørte naboer tilbys alternativ overnatting på hotell. Vi understreker at eventuell alternativ overnatting må avklares/avtales med prosjektledelsen i Bane NOR på forhånd. I motsatt fall kan det ikke påregnes at utgifter til hotellopphold vil bli dekket.

Hvorfor natt- og helgearbeider?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet og i fellesferien med liten eller ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togpassasjerene samt beboere og hytteeiere langs Ofotbanen blir berørt.

Hva er ballastrens?
Ballast er bærelaget for jernbanesporet, og består av pukk. Selve renseprosessen foregår ved at:

  • Skinner og sviller løftes opp
  • Gravebelte fjerner 30 cm pukk under sviller i 4 meters bredde
  • Transportbånd frakter pukken til sikterister
  • Pukk med korrekt størrelse føres tilbake til sporet (32-63 mm)
  • Resterende pukk/grus/sand og avfall fraktes bort via transportbånd til medfølgende vogner
  • Etterfylling av pukk
  • Pakking av pukk
  • Sporet justeres og nøytraliseres

Lurer du på hvordan ballastrensing foregår? 
Klikk her for å se Bane NORs film om ballastrensing på Youtube.

For nærmere informasjon om de planlagte arbeidene/alternativ overnatting m.m. ta kontakt på dagtid (08.00 – 15.00) med:

Kommunikasjonsrådgiver Andrea Mikalsen Rodriguez
Mobil: 467 74 726
E-post: andrea.mikaelsen.rodriguez@banenor.no