Bane NOR varsler nattarbeid i Levanger

I starten av februar starter forberedende arbeider for bygging av signalanlegget ERTMS mellom Åsen og Rinnan i Levanger kommune. Arbeidene vil foregå på natten og gi noe støy for beboere langs jernbanesporet.

Illustrasjonsfoto av tilsvarende arbeider med kabelkanaler ved Starrgrasmyra i Snåsa i 2016. (Foto: Bjørnar Stokkan-Kluge)

Om ERTMS

Bane NOR skal bygge nye kabelkanaler langs sporet for i fremtiden å kunne innføre et nytt og moderne signalanlegg. Den nye signalteknologien heter ERTMS (European Rail Traffic Management System), og er et databasert system som vil gjøre toghverdagen sikker og pålitelig. Systemet har vært i bruk på Østfoldbanen mellom Ski og Sarpsborg siden 2015.

I slutten av mai startet forberedende arbeider for bygging av ERTMS på strekningene Ranheim-Steinkjer og Hell-Storlien. I all hovedsak består jobben av å bygge nye kabelkanaler av betong langs strekningene. Til sammen skal det primært bygges ved 18 jernbanestasjoner og24 planoverganger. Anleggsarbeidene skal fullføres innen utgangen av 2018, og jobben utføres av Veidekke Entreprenør AS.

Støy

I forbindelse med byggingen vil det bli en del støy.

Bygging eller fornyelse av kabelkanaler vil pågå inntil et jernbanespor hvor det normalt kjører tog. Av hensyn til både togtrafikken og sikkerheten til mannskapet ute i sporet, må jobben utføres når toget ikke kjører – det vil si på natt og i helgene når togtrafikken er begrenset. Vanlig arbeidstid vil være 19-07. Det legges vekt på ikke å utføre de mest støyende arbeidene i innsovningsperioden (mellom klokken 23 og 01).

På mange steder vil anleggsarbeidene pågå tett inntil private boliger/ferieboliger. Bruk av arbeidsmaskiner og håndverktøy kan oppleves som støyende, og arbeidet kan kreve sterk belysning langs jernbanen når det jobbes om natten.

Noen få steder vil det være behov for å utvide jernbanes trasé for å kunne etablere nye kabelkanaler, spesielt ved store steiner og trange skjæringer. Dette kan kreve knusing ved bruk av en metallpigg, en arbeidsoperasjon som skaper mye støy. Unntaksvis vil også andre kortvarige arbeider kunne medføre en del støy.

Fremdrift

I første omgang skal det arbeides på Åsen stasjon. Arbeidene vil deretter fortsette på de andre stasjonene i kommunen (Ronglan, Skogn og Levanger), samt planovergangene Rokne (Østborg), Salthammer og Rinnan. Når arbeidene i Levanger kommune er ferdigstilt, skal tilsvarende jobb utføres i Verdal.

På stasjonene vil arbeidet pågå innenfor omtrent 250 meter fra hver ende av plattformen. På planovergangene vil arbeidet begrense seg til selve overgangene.

Arbeidene vil pågå fra starten av februar og frem mot sommeren. Arbeidsmannskapet vil flytte på seg langs jernbanen i takt med fremdriften. De nærmeste naboene til jernbanen vil motta SMS med mer informasjon når det nærmer seg oppstart i nærheten av dem.

Bane NOR Kundesenter kan svare på spørsmål om arbeidene. Ta kontakt på  e-post kundesenter@banenor.no