Nabovarsel for sommeren 2019

Bane NOR fortsetter arbeidet med å vedlikeholde og fornye jernbanen i Norge. Systematisk fornyelse og vedlikehold er viktig for å holde banene åpne og i god stand. Jobben som gjøres i perioder hvor banene stenges, bidrar til bedre komfort, høyere driftssikkerhet og bedre punktlighet.

Lieråsen tunnel

Bane NOR skal i perioden 22.06-05.08.19 utføre døgnkontinuerlige arbeider i Lieråsen tunnel. Arbeidet vil i hovedsak dreie seg om rehabilitering av betongelementer (vannmeisling og sprøytebetong), montering av nye KL-bolter, profilutvidelse og bergsikring (sprengning), rensk og eventuelt fjerning av gamle ledninger og rør inne i tunnelen.

Arbeidene i tunnelen vil avgi en del støv. Av hensyn til de som jobber inne i tunnelen er det behov for tilstrekkelig ventilering. Døgnkontinuerlig bruk av ventilasjonsvifter vil derfor bli nødvendig, men vi forsøker å plassere viftene slik at naboer i minst mulig grad blir berørt av støy.

Riggområder Lier holdeplass og Husebygata 6

I dagsone mellom Lier og Brakerøya skal det fjernes noen blokkposttelefoner med kabler og monteres en sporveksel. I den forbindelsen vil det være behov for en riggplass med tilhørende renseanlegg i området rundt Lier holdeplass og i Husebygata 6. Det vil pågå utkjøring av masser, på-  og omlastning av personell og materiell på Lier holdeplass. Det kan oppstå noe støy fra disse aktivitetene. 

Brakerøya

Brakerøya benyttes til av- og påkjøring og til vask og vedlikehold av maskinene som er i bruk i tunnelen. Det skal byttes sporvekselvarme på to sporveksler og kabeltrekking. For det meste manuelt arbeid, ellers benyttes en skinne/vei-maskin.

Asker

Utkjøring av masser 25.juni til 27.juli.

Støy

I perioden hvor strekningen er stengt for togtrafikk, utnytter vi tiden maksimalt og derfor jobber vi både natt og dag for å gi deg et bedre togtilbud. Vi vil gjøre det vi kan for at arbeidet i minst mulig grad fører til ulemper for naboer, men det er dessverre ikke til å unngå at arbeidet vil skape noe støy.

Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet (T1442). Anleggsmaskiner og utstyr er lyddempet så langt det lar seg gjøre. Brannvesen, politi og kommuneoverlege er orientert om arbeidene. 

For at du skal få best mulig service, ber vi deg om å ringe 400 27 552 i ukedagene mellom klokken 09:00 og 15:00 (ikke SMS) eller send e-post til tognabo@banenor.no om du har behov for mer informasjon. Merk e-post med Lieråsen tunnel. I spesielle tilfeller, og etter avtale med Bane NOR, tilbyr vi støyutsatte naboer alternativ overnatting. Forespørsel om hotell må sendes til oss innen 20. juni.