Nabovarsel påsken 2019

Bane NOR fortsetter arbeidet med å vedlikeholde og fornye jernbanen i Norge. Systematisk fornyelse og vedlikehold er viktig for å holde banene åpne og i god stand. Jobben som gjøres i perioder hvor banene stenges, bidrar til bedre komfort, høyere driftssikkerhet og bedre punktlighet.

Rehabiliteringen av Lieråsen tunnel pågår hver påske og sommer frem til 2021. Foto: Britt-Johanne Wang/Bane NOR

På Drammenbanen skal Lieråsen tunnel rehabiliteres og arbeid pågår i påsken fra 13. april til 21. april. I denne perioden blir det buss for tog. Sjekk hvordan du på best mulig måte får den beste reisen på NSBs sider eller app.

Lier holdeplass:

Det blir døgnkontinuerlige arbeider i Lieråsen tunnel. Arbeidet vil i hovedsak dreie seg om sanering av forsagere, rehabilitering av betongelementer (vannmeisling og sprøytemørtling), samt tilhørende arbeid med kontaktledningen (KL) og utskifting av kjørbarport og dører. I den forbindelsen vil det være behov for en riggplass med tilhørende renseanlegg i området rundt Lier holdeplass. Arbeidet skal utføres inne i Lieråsen tunnel og i dagsonen mellom Lier og Brakerøya. På Lier holdeplass vil det også foregå omlastning av personell og materiell. Prosjektet vil jobbe hele døgnet for å utnytte tiden maksimalt. Noe støy fra maskiner vil forekomme. Rigging starter natt til 12.april på plattformen mot Oslo.

Tunnelmunning Lieråsen på Asker-siden:

Arbeidet vil i hovedsak dreie seg om sanering av forsagere, rehabilitering av betongelementer som vannmeisling og sprøytemørtling, samt tilhørende KL-arbeider og utskifting av kjørbarport og dører. I den forbindelse kan det være behov for å transportere og mellomlagre masser rett ved tunnelportalen i Asker. Prosjektet vil jobbe hele døgnet for å utnytte tiden maksimalt. Det må regnes med noe støy fra maskiner.

 

Forberedende renseverk fra Lier holdeplass til Brakerøya:

Vegetasjonsrydding med motorsag, flytting og rensing av linjegrøft og utskifting av kabler og kanaler langs dagsone mellom Lier og Brakerøya. I tillegg vil Brakerøya benyttes til av- og påkjøring og vask og vedlikehold av maskinene. Ved Riggområdet i Husebygata 6 vil det pågå omlastning av personell og materiell. Prosjektet vil jobbe hele døgnet for å utnytte tiden maksimalt.

Anleggstrafikk Heggedalsveien ved tverrslaget:

Området utenfor Solberg tverrslag skal benyttes for tilkomst av anleggsmaskiner og en brakke vil fungere som hvile/spiserom for anleggsarbeiderne.

Støy

Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet (T-1442). Anleggsmaskiner og utstyr er lyddempet så langt det lar seg gjøre. Brannvesen, politi og kommuneoverlege er orientert om arbeidene.


For at du skal få best mulig service, ber vi deg om å ringe 901 73 549 i ukedagene mellom kl.09:00 og 15:00 (ikke sms) eller send epost til tognabo@banenor.no dersom du har behov for mer informasjon. I spesielle tilfeller, og etter avtale med Bane NOR tilbyr vi støyutsatte naboer overnatting på hotell.