Nabovarsel påska 2020

Bane NOR fortsetter arbeidet med å vedlikeholde og fornye jernbanen i Norge. Systematisk fornyelse og vedlikehold er viktig for å holde banene åpne og i god stand. Jobben som gjøres i perioder hvor banene stenges, bidrar til bedre komfort, høyere driftssikkerhet og bedre punktlighet.

Også denne påska skal det foregå rehabiliteringsarbeider i Lieråsen tunnel. (Foto Eiving Hegbom)

På Drammenbanen rehabiliteres Lieråsen tunnel og strekningen Lier - Drammen. I påska skal det pågå døgnkontinuerlig arbeid fra 4. april til 13. april. I samme tidsrom arbeides det på Drammenbanen mellom Lysaker og Asker. Togene kjører Askerbanen mellom Lysaker og Asker. I tidsrommet 9. april til 13. april skal det også arbeides på strekningen Skøyen - Asker og på Drammen stasjon.

På Østfoldbanen skal det pågå arbeider mellom Oslo S og Halden fra 9. april til 13. april.

Ale tog skal gå igjen tidlig mandag morgen 13. april.

Lier holdeplass:

Det blir døgnkontinuerlige arbeider i Lieråsen tunnel. Arbeidet vil i hovedsak dreie seg om sporarbeider. Arbeidet skal utføres inne i Lieråsen tunnel og i dagsonen mellom Lier og Brakerøya. På Lier holdeplass vil det også foregå omlastning av personell og materiell. Prosjektet vil jobbe hele døgnet for å utnytte tiden maksimalt. Noe støy fra maskiner vil forekomme. Rigging starter natt til 4. april på plattformen mot Oslo. 

På Lierbrua ved holdeplassen skal det skiftes sviller og skinner. I den forbindelse blir det brukt maskiner som støyer.

Lier - Brakerøya:

Kontaktledningsanlegget gjennom Lieråsen og på strekningen Lier - Brakerøya skal byttes ut. I påsken vil det på strekningen Lier - Brakerøya skje forberedende arbeider ved at det bores fundamenter for nye master. Disse arbeidene vil støye, men forflytte seg langs strekningen.

Skøyen - Asker:

På strekningen Skøyen - Asker vil det perioden pågå døgnkontinuerlig arbeidet med fornyelse av kontaktledningsanlegg og sporarbeider. Disse arbeidene vil støye, men forflytte seg langs strekningen.

Drammen stasjon:

I forbindelse med byggingen av nytt dobbeltspor fra Drammen til Kobbervikdalen skal det i påsken pågå en større omkobling av strømforsyningen ved Drammen stasjon. Det er bygget et nytt koblingshus som skal tas i bruk. Du kan lese mer om påskens aktiviteter på Vestfoldbanen her.

Videre skal det gjøres klart for midlertidige føringsveier for strømkabler ved Drammen stasjon. Disse kabelkanalene vil bli liggende over bakkenivå i området ved stasjonsbyggene og blokkene rett vest for bybrua.

Oslo S - Halden:

Ved Oslo S og på Ski stasjon skal det pågå anleggsarbeider knyttet til byggingen av Follobanen, og i Fredrikstad skal Grønli bru over jernbanen heves i løpet av påska. Dette arbeidet skal pågå døgnkontinuerlig og kan medføre noe støy.

I tillegg blir det utført diverse vedlikeholdsarbeider på Østfoldbanen når togene ikke kjører. 

På strekningen Sandbukta - Moss - Såstad skal det i påsken jobbes med oppgradering av to planoverganger (i Rygge) samt rørarbeid ved Carlberg Gaard. Arbeidet er ikke særlig støyende og vil hovedsakelig foregå på dagtid.

Støy

Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet (T-1442). Anleggsmaskiner og utstyr er lyddempet så langt det lar seg gjøre. Brannvesen, politi og kommuneoverlege er orientert om arbeidene.

I spesielle tilfeller, og etter avtale med Bane NOR tilbyr vi støyutsatte naboer overnatting på hotell.


Dersom du har behov for mer informasjon, ber vi deg om å sende epost til:

tognabo@banenor.no for arbeidene på Drammenbanen og i Fredrikstad på Østfoldbanen.

follobanen@banenor.no for arbeidene knyttet til Østfoldbanen ved Oslo S og Ski stasjon

moss_utbygging@banenor.no  for arbeidene knyttet til Sandbukta - Moss - Såstad

udk@banenor.no for arbeidene knyttet til Drammen stasjon