Veiarbeid i Skien forlenges ut oktober

Arbeidet med å senke veien under Vattenberg jernbanebru på Nylende i Skien har møtt på utfordringer som gjør at det tar noe mer tid enn planlagt. Undergangen på fylkesvei 32 kan først åpne for biler i slutten av oktober.

Den nye jernbanebrua på 64 tonn ble heist på plass i august. Foto: Knut Hvila Solhaug

Entreprenøren har støtt på uforutsett mye fjell som må pigges ned. I tillegg har senkingen av kabler og støping av betongmurer mellom bilveien og fortauet ført til at prosjektet trenger mer tid. Statens vegvesen har godkjent at arbeidsperioden blir forlenget ut oktober 2020.

– Vi er lei for at arbeidet tar lengre tid enn de seks ukene som opprinnelig var satt av. Entreprenøren jobber for fullt for at veien skal bli klar for trafikk igjen så snart som mulig, sier prosjektleder Rune Jensen i Bane NOR.

Den gamle jernbanebrua ble byttet ut med en solid stålbru i august. Siden denne brua bygger mer i høyden enn den gamle, må veibanen under senkes. Mens arbeidet pågår, er det skiltet omkjøring via Alexander Kiellands gate og Adjunkt Arentz gate øst.

Last ned kart over alternative veier for kjøretøy.

Fotgjengere og syklister kan bruke fortauet under den nye brua.