Jernbanebru i Skien skiftes ut

Bane NOR skal skifte ut Vattenberg jernbanebru på Nylende i Skien helga 20.–23. august. Arbeidet vil støye en del, og undergangen på fylkesvei 32 vil bli stengt for biler i ti uker.

Prosjektleder Rune Jensen (t.v.) og byggeleder Knut Hvila Solhaug har planlagt for en hektisk arbeidshelg når den gamle jernbanebrua i Skien skal byttes ut i løpet av tre døgn. Foto: Ingunn Halvorsen/Bane NOR

Oppdatert 23. september 2020: Veiarbeid i Skien forlenges ut oktober

Den gamle jernbanebrua like sør for Skien stasjon trenger fornyelse etter mange år med togtrafikk og flere påkjørsler av høye biler. I løpet av tre døgn i august skal Bane NOR erstatte bjelkebrua fra 1915 med en 16 meter lang stålbru.

– Vi har planlagt for en hektisk langhelg mens strekningen er stengt for togtrafikk. I løpet av 72 timer skal vi fjerne den gamle brua med søyler og pilarer, sage ned landkarene til riktig høyde og heise på plass den nye brua, forteller prosjektleder Rune Jensen.

Trafikkomlegging

Veien under brua (Ivar Aasens gate, fylkesvei 32) blir stengt for all trafikk – både kjøretøy og myke trafikanter – fra torsdag 20. august klokken 7.00 til mandag 24. august klokken 7.00. Av hensyn til sikkerheten blir området helt stengt mens arbeidet pågår.

I denne perioden kan fotgjengere og syklister krysse jernbanen via Jernbanevegen ved ABB i Amtmand Aalls gate, eller via Adjunkt Arentz gate øst. Fra mandag morgen den 24. august kan de igjen bruke fortauet under den nye brua på Nylende.

Last ned kart over alternative veier for myke trafikanter under.

For kjøretøy blir omkjøring skiltet via Alexander Kiellands gate og Adjunkt Arentz gate øst. For disse vil undergangen fortsatt være stengt til slutten av oktober 2020 fordi veibanen skal senkes.

Last ned kart over alternative veier for kjøretøy under.

Jernbanen er stengt for ordinær trafikk på strekningene Skien-Porsgrunn og Skien-Nordagutu mens arbeidet pågår. Se hvordan det påvirker din reise på vy.no eller reiseplanleggeren entur.no.

Stengt vei ved Blåbærlia

I tillegg til arbeidene ved Nylende, skal Bane NOR vedlikeholde en bru ved Blåbærlia mellom Skien og Borgestad. Her blir det skiltet omkjøring fra fredag 21. til søndag 23. august.

Støyende arbeid

Arbeidet på Nylende vil medføre en del støy fra arbeidsmaskiner og verktøy. Naboene er informert via sms, og de nærmeste har fått tilbud om alternativ overnatting.

– Vi beklager ulempene og håper på forståelse fra naboene. For at stansen i togtrafikken skal bli så kort som mulig, jobber entreprenøren vår i ett disse tre døgnene. Alt arbeidet støyer ikke like mye, men det er ikke til å unngå at dette vil merkes, sier Jensen. NRC Group AS har oppdraget med å skifte brua.

Bane NOR følger Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442 - pdf). Både Miljørettet helsevern i Grenland og politiet er orientert om arbeidet.

Kontaktinformasjon for naboer

Har du spørsmål om alternativ overnatting, kan du kontakte Bane NORs servicesenter på telefon 456 12 194 mellom klokken 8.00 og 15.00 på hverdager, eller på e-post servicesenter.kristiansand@banenor.no. Alternativ overnatting må være avtalt i forkant for at Bane NOR skal dekke kostnadene.

Ved akutte saker i helgen mens arbeidet pågår, kan naboer kontakte byggeleder Knut Hvila Solhaug, tlf. 916 79 420, e-post knut.hvila.solhaug@banenor.no

– Vi ser frem til å få på plass en solid bru som skal holde i mange år fremover. I motsetning til den gamle brua vil denne få pukk under togskinnene, slik at det blir stødigere og mer komfortabelt å kjøre tog over, og togene vil støye langt mindre enn før, sier prosjektlederen.

Jernbanebrua sør for Skien stasjon har fått mye juling av høye kjøretøy opp gjennom årene. Nå får den avløsning av en ny og mer solid stålbru, og veibanen skal senkes. Foto: Knut Hvila Solhaug.