Støyende nattarbeid

Fra torsdag 17. januar klokken 20:00 til mandag 21. januar klokken 06:00, vil det foregå arbeider på Breviksbanen ved Fjordgløttvegen. Arbeidet vil i perioder føre til støy.

Turveien som krysser jernbanen ved Fjordgløttvegen skal fornyes. Dagens undergang blir erstattet av et stålrør og passasjen blir opplyst.

Fra 17. - 21. januar vil det pågå døgnkontinuerlig arbeider, men prosjektet vil ha en varighet på ca. to uker før undergangen kan åpnes for ferdsel. I arbeidsperioden blir det benyttet gravemaskiner, lastebiler og skinnegående arbeidstog. 

Denne undergangen skal forsterkes med stålrør og belysning.

 

Støy

Vi vil tilstrebe at arbeidene påfører våre naboer minst mulig ulemper. Støy fra pigging i fjell må påregnes, men dette vil foregå i korte perioder. Anleggsmaskiner og utstyr er lyddempet så langt det lar seg gjøre. Arbeidene kan medføre moderat støy også nattestid.

Dersom særskilte behov tilsier det, kan Bane NOR tilby alternativ overnatting i perioden det jobbes. Vi presiserer at dette må avtales på forhånd og bestilles av Bane NOR. I motsatt fall dekkes ikke utgiftene til oppholdet. 

Bane NOR forholder seg til statens retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet (T-1442) Brannvesen, politi og kommunelege er orientert om arbeidene.

Hvorfor nattarbeid?

Arbeidene foregår i jernbanesporet, og ved anleggsaktiviteter på eller i nærheten av spor er det av sikkerhetsgrunner nødvendig med stans i togtrafikken. Av hensyn til kundene og trafikkavviklingen må slike aktiviteter utføres i perioder med liten eller ingen trafikk.

Vi vil forsøke å holde deg oppdatert dersom det blir endringer i fremdriften. 

For generelle spørsmål om prosjektet, ta kontakt med:

Knut Hvila Solhaug
Byggeleder, Bane NOR
Mobil: 916 79 420
E-post: knut.hvila.solhaug@banenor.no