Sporfornyelse ved Skøyen stasjon

Bane NOR fortsetter arbeidet med å vedlikeholde og fornye jernbanen i Norge. Systematisk fornyelse og vedlikehold er viktig for å holde banene åpne og i god stand. Jobben som gjøres bidrar til bedre komfort, høyere driftssikkerhet og bedre punktlighet.

Flere sporveksler ved Skøyen stasjon er fornyet. Før prosjektet er i mål gjenstår det sveising og kapping av skinner, samt justering av spor.

Natt til onsdag 17. juli og ut uke 29 kan det ventes støy fra sveising og kapping av skinner. Årsaken til dette er høy temperatur på dagtid. Sveising av skinner kan ikke utføres med høy temperatur. 

Natt til fredag 19. juli blir sporene justert.  Les mer om dette her.

I uke 29 vil arbeidene foregå innenfor rød markering på kartet

 

Litt om prosjektet
I sommer stenges Drammenbanen for planlagte arbeider fra lørdag 6. til og med mandag 22. juli. Den togfrie perioden benyttes til å utføre en rekke fornyelsesaktiviteter på jernbanens infrastruktur.

Ved Skøyen stasjon skal flere sporveksler fornyes og det gjøres diverse komponentbytter flere steder langs strekningen. Arbeidene vil hovedsakelig foregå i nærheten av Vennersborgveien og Tingstuveien. Fornyelsen krever utskifting av pukkmasse, skinnekapping, sveising og sliping av skinner. Det blir etablert riggområdet ved Olsens Enke på Skøyen for parkering av maskiner.

Ny sporveksel heises på plass.

Støy
Vi vil tilstrebe at arbeidene påfører våre naboer minst mulig ulemper. Desibel hos nærmeste nabo kan i perioder komme opp i ca. 50-65 dB. Det blir benyttet gravemaskiner både på belter og skinnegående. Det vil høres lyd når masser forflyttes og legges ned, samt når massene komprimeres.

Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet (T-1442). Anleggsmaskiner og utstyr er lyddempet så langt det lar seg gjøre. Politi og kommuneoverlege er orientert om arbeidene.

For at du skal få best mulig service, ber vi deg om å ringe 901 73 549 i ukedagene mellom kl. 09:00 og 15:00 (ikke sms) eller send e-post til tognabo@banenor.no dersom du har behov for mer informasjon. I spesielle tilfeller, og etter avtale med Bane NOR tilbyr vi støyutsatte naboer overnatting på hotell.