Nattarbeid Vestfoldbanen

Bane NOR vedlikeholder og moderniserer jernbanen. På Vestfoldbanen er togtrafikken høy, og for å opprettholde et stabilt spor utføres det maskinell sporjustering og fordeling av pukkmasse fra uke 22 til 26.

Hensikten med arbeidet er å fornye sporkvaliteten på strekningen, som er en del av det løpende vedlikeholdsarbeidet på Vestfoldbanen. Arbeidet utføres av en sporjusteringsmaskin og en ballastfordeler som beveger seg med en fart på ca. 6 km./t. Arbeidet vil ikke skje over lang tid på samme sted. 

Sporjustering utføres følgende netter

Natt til 28.–31. mai
Kobbervik–Sande

Natt til 1. og 2. juni
Tønsberg–Barkåker

Natt til 3.–5. juni
Stokke–Lauve

Ballastfordeling utføres følgende netter

Natt til 8. og 9. juni
Kobbervik–Sande

Natt til 10. juni
Galleberg

Natt til 6. og 7. juni
Tønsberg–Barkåker

Natt til 17.–19. juni
Sandefjord–Lauve

Støy

Bane NOR forholder seg til statens retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet (T-1442). Vi vil tilstrebe at arbeidene påfører våre naboer minst mulig ulemper. Anleggsmaskin og utstyr er lyddempet så langt det lar seg gjøre.

Vi understreker at arbeidene vil være i bevegelse. For hver enkelt husstand vil dermed støyen være relativt kortvarig.

Hvorfor nattarbeid?

Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av VYs kunder blir berørt.

Vennlig hilsen
Bane NOR