Nattarbeid Vestfoldbanen og Brevikbanen 14. - 24.10.

Bane NOR vedlikeholder og moderniserer Vestfoldbanen. I den forbindelse vil det i perioden 14. – 24. oktober foregå maskinelt sporvedlikehold på en rekke delstrekninger og steder langs Vestfold -og Brevikbanen.

Sporarbeidet utføres av Baneservice på oppdrag fra Bane NOR, og vil medføre støy knyttet til bruk av dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner for punktvis pakking (stabilisering) av sporet. Vi beklager ulempene, men understreker at maskiner og utstyr kontinuerlig forflytter seg. Periodene med kraftig støy vil derfor være kortvarige og forbigående.

Detaljer om arbeidene

Under finner du en oversikt over organisering og planlagt fremdrift på de enkelte delstrekningene.

Vestfoldbanen

Natt til 15.10. (22:00-08:00):           Drammen-Nykirke
Natt til 16.10. (22:00-08:00):           Skoppum-Barkåker samt stasjonene Sem og Stokke
Natt til 17.10. (22:00-08:00):           Stokke-Sandefjord samt Sandefjord stasjon
Natt til 18.10. (22:00-08:00):           Lauve stasjon

Brevikbanen 

Natt til 24.10. (21:00-01:00):           Myrane-Ørvik

Hvorfor nattarbeid?
Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av Vys kunder på Vestfoldbanen blir berørt.