Nattarbeid Slependen stasjon-Billingstadtunnelen

Bane NOR fortsetter arbeidet med å vedlikeholde og fornye jernbanen i Norge. Systematisk fornyelse og vedlikehold er viktig for å holde banene åpne og i god stand. Jobben som gjøres bidrar til bedre komfort, høyere driftssikkerhet og bedre punktlighet.

Prosjektet med å etablere ny kabelkanal på Drammenbanen starter denne uken. I første omgang vil det pågå nattarbeider på strekningen fra Slependen stasjon til Billingstadtunnelen (Lilleåsen). Ved enkelte partier er det nødvendig med skjæring i betong og gravearbeider. Det blir også noe behov for pigging og peling før ny kabelkanal monteres. 

Under følger en oversikt over aktivitet og tidsperiode:

Natt til 4. juni-7. juni

Jernbanetekniske arbeider. Svak støy fra skinnegående arbeidsmaskin. 

Natt til 8.- 10. juni

Fjerning av eksisterende kanaler, planering og gravearbeid med skinnegående arbeidsmaskin.

Natt til 11. juni.-25.juni

I denne perioden vil det bli utført punktvis peling på strekningen. Sterk støy må påregnes, men støyen vil ikke vedvare over lang periode for hver enkelt husstand. 

Støy

Støy av arbeidet er beregnet til om lag 70 desibel, men støyen kan overstige dette når det skal peles. Vi vil tilstrebe at arbeidene påfører våre naboer minst mulig ulemper. 

Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet (T-1442). Anleggsmaskiner og utstyr er lyddempet så langt det lar seg gjøre. Brannvesen, politi og kommuneoverlege er orientert om arbeidene.

For at du skal få best mulig service, ber vi deg om å ringe 901 73 549 i ukedagene mellom kl.09:00 og 15:00 (ikke sms) eller send e-post til tognabo@banenor.no dersom du har behov for mer informasjon. I spesielle tilfeller, og etter avtale med Bane NOR tilbyr vi støyutsatte naboer overnatting på hotell.