Nattarbeid Skøyen 7.9. - 12.10.

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisere Drammenbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet 7.9. – 12.10. foregå nattarbeid på Skøyen stasjon ved Olsens Enke på Bestum.

Arbeidet utføres av NRC AS på oppdrag fra Bane NOR, og innebærer støy blant annet knyttet til bruk av skinne-/veigående spesialmaskiner samt diverse utstyr blant annet for kapping og sveising av skinner.

Vi beklager ulempene som følge av støy. I tillegg beklager vi sen varsling som skyldes en beklagelig glipp i våre interne rutiner for informasjonsutveksling. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at helsemyndighetene i Oslo kommune har innvilget dispensasjon fra støyforskriftene for arbeidet som pågår.

Hvorfor nattarbeid?
Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder på Drammenbanen blir berørt.

Spørsmål om arbeidene?
Eventuelle spørsmål eller andre henvendelser kan sendes til vår E-postadresse: tognabo@banenor.no. Merk henvendelsene med navn, adresse og telefonnummer. Vi legger vekt på å svare raskt, men gjør oppmerksom på at E-postkontoen normalt ikke er «betjent» på kveldstid eller i helger.