Nattarbeid Askerbanen (Sandvika-Asker)

Bane NOR vedlikeholder og moderniserer Drammenbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet 14.11. - – 25.12. foregå sporarbeid på delstrekningen Sandvika-Asker.

Arbeidet utføres av NRC AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil i hovedsak foregå i tidsrommet mellom kl. 00:30 og 05:30. Det meste av arbeidet vil medføre svært moderat støy, men kortvarige perioder med kraftigere støy knyttet til bruk av dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner samt diverse utstyr for kapping, sveising og sliping av skinner må påregnes.

Hvorfor natt- og helgearbeid?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken slik at færrest mulig av VYs kunder blir berørt.

Spørsmål om arbeidene?
Eventuelle spørsmål eller andre henvendelser kan sendes til vår E-postadresse: tognabo@banenor.no Merk henvendelsene med navn, adresse og telefonnummer. Vi legger vekt på å svare raskt, men gjør oppmerksom på at E-postkontoen normalt ikke er «betjent» på kveldstid eller i helger.