Nabovarsel 31.7-14.8

Prosjektet med å bygge ny kabelkanal på Drammenbanen er godt i gang og fortsetter utover høsten. I første omgang vil det være behov for nattarbeid i perioden fra 31. juli-14. august.

Etablering av ny kabelkanal ved Vakås holdeplass i juli.

Under følger en oversikt fordelt på dato:

Natt til 20. august - 3. september

 • Våkås-Høn
  I perioden blir det punktvis peling på strekningen. Det medfører kraftig støy, men pågår ikke lenge om gangen.
 • Slependen-Billingstadtunnelen
  Innheising av ny kanal og etterfylling av pukkmasse ved enkelte partier.  

Natt til 6.-13. august

 • Billingstadtunnelen - Hvalstad stasjon
  Graving for bygging av ny kanal og etterfylling av pukkmasse. Arbeidet gjøres med gravemaskin og vil avgi en del støy.
 • Vakås-Høn
  Flytting av kabler til ny kanal. Arbeidet utføres med arbeidsmaskin, men vil ikke være særlig støyende. 

Støy

Arbeidene vil pågå i tidsrommet 01:00-05:00. Vi understreker at aktivitetene vil være i bevegelse og sterk støy vil derfor ikke vedvare over lang tid for hver enkelt husstand. Vi vil tilstrebe at arbeidene påfører våre naboer minst mulig ulemper. 

Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet (T-1442). Anleggsmaskiner og utstyr er lyddempet så langt det lar seg gjøre. Brannvesen, politi og kommuneoverlege er orientert om arbeidene.

For at du skal få best mulig service, ber vi deg om å sende e-post til tognabo@banenor.no dersom du har behov for mer informasjon. I spesielle tilfeller, og etter avtale med Bane NOR tilbyr vi støyutsatte naboer overnatting på hotell. 

Klikk her for mer informasjon om prosjektet.