Maskinell sporjustering og sliping i sommer

Bane NOR vedlikeholder og fornye jernbanen i Norge. Systematisk fornyelse og vedlikehold er viktig for å holde banene åpne og i god stand. Jobben som gjøres bidrar til bedre komfort, høyere driftssikkerhet og bedre punktlighet.

I sommer er det planlagt å utføre maskinell sporjustering og sliping flere steder langs strekningen Skøyen - Drammen. Hensikten med arbeidet er å fornye sporkvaliteten på strekningen, som er en del av det løpende vedlikeholdsarbeidet på Drammenbanen.

Arbeidet utføres følgende netter:

 

Skøyen (V/ Tingsuveien og Vennersborgveien)

  • Natt til fredag 19. juli

Lysaker stasjon

  • Natt til fredag 19. juli
  • Natt til søndag 21. juli

Sandvika stasjon

  • Natt til onsdag 18. juli
  • Natt til lørdag 20. juli
  • Natt til søndag 21. juli

Asker stasjon

  • Natt til lørdag 6. juli til og med natt til onsdag 10. juli
  • Natt til søndag 14. juli til og med natt til onsdag 17. juli

Brakerøya stasjon - Drammen stasjon

  • Natt til 28. juni til og med natt til 8. juli

Se hvordan arbeidet utføres i denne videoen.

Støy

Gjennomsnittlig støynivå på ca 75 dBA målt på en avstand av 7 meter fra maskinen. Det gjennomsnittlige støynivået for berørte naboer vil ventelig være lavere som følge av større avstand til maskin/arbeidssted. I tillegg understreker vi at maskinen under justering av sporene hele tiden er i bevegelse. Dette bidrar til at støybelastningen ikke vil være konstant.

Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet (T-1442). Politi og helsemyndighetene i kommunen er orientert om arbeidene.

For at du skal få best mulig service, ber vi deg om å ringe 901 73 549 i ukedagene mellom kl.09:00 og 15:00 (ikke sms) eller send e-post til tognabo@banenor.no dersom du har behov for mer informasjon. I spesielle tilfeller, og etter avtale med Bane NOR tilbyr vi støyutsatte naboer overnatting på hotell.

Vi gjør oppmerksom på at fremdriften kan bli endret dersom det dukker opp uforutsette hendelser underveis.