Etterarbeid ved Skøyen stasjon

Sporvekselfornyelsen ved Skøyen stasjon er avsluttet, men det gjenstår noen etterarbeider før prosjektet er helt i mål.

Innheising av ny sporveksel ved Tingstuveien.

Aller først vil vi benytte anlednigen til å takke for tålmodigheten i perioden arbeidene pågikk fra 6.-22. juli. To sporveksler med tilhørende ballast og sviller er fornyet. Samtidig er det gjort komponentbytte flere steder på strekningen. Tilbakeblikk fra arbeidene kan sees her.

Det gjenstår forøvrig bortkjøring av gammel pukkmasse fra riggområdet ved Olsens Enke. Dette blir fjernet på dagtid mandag 29. juli. Støy fra lossing og lastebiltrafikk må desverre påregnes denne dagen.

Natt til mandag 5. august skal sporet på nytt stabiliseres ved Tingstuveien og Vennersborgveien. Arbeidet er støyende og vil ha en varighet på 1-2 timer. 

Støy
Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet (T-1442). Anleggsmaskiner og utstyr er lyddempet så langt det lar seg gjøre. Politi og kommuneoverlege er orientert om arbeidene.

For at du skal få best mulig service, ber vi deg om å ringe 901 73 549 i ukedagene mellom kl. 09:00 og 15:00 (ikke sms) eller send e-post til tognabo@banenor.no