Bygger ny kabelkanal på Drammenbanen

I juni starter Bane NOR prosjektet med å bygge ny kabelkanal langs jernbanen fra Slependen til Asker. Her legges kabler til systemene som brukes til å styre trafikken og drifte jernbanen. Prosjektet er nødvendig for å øke kvaliteten på jernbanens infrastruktur på strekningen.

Prosjektet startet opp i uke 24 og vil pågå på nattestid frem til høsten 2019. Arbeidene blir utført på delstrekninger og starter opp ved Slependen stasjon og jobber seg mot Asker. Vi understreker at arbeidene vil være i bevegelse og sterk støy vil derfor ikke vedvare over lang tid for hver enkelt husstand.

I tillegg blir det etablert et riggområde på Hvalstad stasjon. Her vil det forekomme noe støy ved lasting og losing av materialer, samt kapping og tilpassing av elementer.

Dette skal gjøres

Arbeidene vil hovedsakelig bestå av gravearbeider, men ved enkelte partier vil det være behov for pigging for å frigjøre plass for ny kabelkanal.

Anleggsmaskiner og utstyr er lyddempet så langt det lar seg gjøre og det tilrettelegges for at støyen blir minst mulig sjenerende for nærmeste naboer. Utførende entreprenør er Veidekke.

Hvorfor

Kabler for signal og togfremføring på Drammenbanen har ligget urørt under pukkmassen siden strekningen ble åpnet med dobbeltspor i 1954. Nå blir det etablert en ny føringsvei slik at kablene blir tilstrekkelig beskyttet fra ytre omgivelser. Dette er et viktig punktlighetstiltak som vil bidra til færre signalfeil og forsinkelser.

Støy

Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet (T-1442). Dette er første informasjonsmelding som sendes ut om prosjektet. Berørte naboer blir informert med SMS i forkant av støyende nattarbeider.