Sommerarbeid i Lieråsen tunnel 23.juni til 6.august

Det er igangsatt et større prosjekt som pågår hver sommer og påske frem til 2021. I sommer vil arbeidene pågå døgnkontinuerlig fra 23. juni og frem til 6.august. Arbeidene skal utføres inne i tunnelen, men det vil bli transport med maskiner/lastebiler ved Lier holdeplass, Solberg og Asker stasjon.

Dette nabovarselet er et generelt varsel som gjelder for hele perioden på seks uker. Aktuelle naboer vil bli varslet særskilt med SMS om støyende nattarbeider i sitt område. Ved behov tilbyr Bane NOR hotellovernatting. Henvendelse gjøres til tognabo@banenor.no Husk at vi alltid må ha navn på de/den som skal overnatte og eventuelt alder på barn.

 

Lier holdeplass:

  • Riggområde med noe bilkjøring hele døgnet
  • Betongleveranse hvor det vil være noe tomgangskjøring på dag og natt
  • Inn og utkjøring av materiell og personell hele døgnet
  • Utkjøring av stein/betongmasser, døgnkontinuerlig drift

 

Solberg:

  • Inn og utkjøring av betongbiler, begrenser seg til noen dager (dag og natt).
  • Inn og utkjøring av materiell og personell
  • Transport av betong ned ved rømningsveien (tverrslaget) kan bli aktuelt. Det vil også bety flere tunge biler på veiene
  • Brannvesenet skal trene den første uka av bruddet med biler og personell

Asker:

  • Utkjøring av stein/betongmasser

 

I perioden tunnelen er stengt blir det buss for tog. Les mer om det på NSBs nettsider.

Lier og Asker kommune ved kommunelegen er informert om arbeidene.

Vi beklager de ulempene arbeidet medfører, men håper på et godt samarbeid med naboer og andre interessenter.

For mer informasjon eller spørsmål, ta kontakt med:

Kommunikasjonssjef (fg) Britt-Johanne Wang

Bane NOR

Infrastrukturdivisjonen

Mob: 909 67 429 eller epost til tognabo@banenor.no