Påskearbeid i Lieråsen tunnel

Arbeider i Lieråsen tunnel starter i påsken lørdag 24. mars og varer frem til og med søndag 1.april. Det betyr at Lieråsen tunnel i perioden er stengt for all togtrafikk mellom Drammen og Asker.

Når og hvor skjer arbeidet

Bane NOR skal i perioden 24.3- 2.4.18 utføre døgnkontinuerlige arbeider i Lieråsen tunnel. Arbeidet vil i hovedsak dreie seg om vask av tunnelen. I den forbindelse vil det være behov for en riggplass med tilhørende renseanlegg på Lier holdeplass. Det skal vil også foregå omlastning/tilførsel av vann på samme sted, for så å transporteres videre inn i tunnelen. Dermed kan det oppstå noe støy fra disse aktivitetene.

 

Det er planlagt slik at hovedaktiviteten (vask) sluttføres i løpet av 28.3.18. Fra 29.3.18 vil det foregå mindre arbeider som f.eks montering av vann- og frostsikring og kontroll av jernbanetekniske komponenter inne i tunnelen. Det vil fortsatt være aktivitet på Lier holdeplass, men i noen mindre grad.

 

 

Hva betyr det for deg

Vi vil tilstrebe at arbeidet i minst mulig grad fører til ulemper for naboer, men det er dessverre ikke til å unngå at arbeidet vil generere noe støy. Alle berørte naboer vil bli varslet med SMS.

 

 

Kontaktinformasjon:

 

Send e-post til tognabo@banenor.no

Eller ring 400 27 552

Tjenestene besvares på virkedager mandag-fredag fra kl.09:00 til 14:00

 

Med vennlig hilsen

Bane NOR infrastruktur