Nattarbeid Skøyen

Natt til 31. oktober til og med natt til 15. november skal det utføres kapp- og slipearbeid av skinner.

Aktivitetene vil i korte perioder medføre støy og utføres i tidsrommet 01:00 - 07:00. Hensikten er å redusere slag og støy når toget passerer på strekningen.

Vi vil tilstrebe at arbeidene påfører våre naboer minst mulig ulemper. Anleggsmaskiner og utstyr er lyddempet så langt det lar seg gjøre. Dessverre er det ikke til å unngå at arbeidene i perioder vil generere noe støy.

Bane NOR forholder seg til statens retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet (T-1442) Brannvesen, politi og kommunelege er orientert om arbeidene.

Hvorfor nattarbeid?

Arbeidene foregår i jernbanesporet, og ved anleggsaktiviteter på eller i nærheten av spor er det av sikkerhetsgrunner nødvendig med stans i togtrafikken. Av hensyn til kundene og trafikkavviklingen må slike aktiviteter utføres i perioder med liten eller ingen trafikk.

Spørsmål om arbeidet rettes til nabokontakt i Bane NOR

  • Send e-post til  tognabo@banenor.no merk meldingen med «Skøyen»
  • Ring 458 78 355 (Du kan ikke sende SMS til dette nummeret)
  • Tjenestene besvares på virkedager (mandag – fredag) fra 09:00 – 14:00