Nattarbeid Skøyen - Lysaker

Fra 30. oktober skal det utføres sporvekselarbeider mellom Skøyen og Lysaker. Hensikten med arbeidet er å redusere slag og støy når toget passerer på strekningen.

Dette er en generell melding om støyende nattarbeider i november. Prosjektet går ut på å bytte pukkmasse, kapping, sveising og sliping av skinner ved enkelte partier.  Enkelte aktiviteter er væravhengig og det sendes ut nærmere informasjon når det blir nattarbeid i ditt område.  

Følg med på SMS fra Bane NOR for å holde deg oppdatert.

Mvh
Bane NOR