Nattarbeid Tønsberg

Nattarbeid fra kl. 21:00 til 06:00 på planovergangen Halfdan Wilhelmsens allé ved Tønsberg stasjon fra 22.mars til 4.april. Arbeidet er ikke særlig støyende, men bruk av asfaltsag og skinnekappsag vil forekomme i perioder. Spørsmål om arbeidene sendes til tognabo@banenor.no

Baneservice skal på oppdrag av Bane NOR utføre arbeider på planovergangen og skal fra 22.3 til 28.3 grave ned kummer og bygge multikanaler. Deretter skal det byttes sporkryss og skinnestiger fra 29.3 til 4.4. Spørsmål om arbeidet sendes til tognabo@banenor.no.

Vi beklager ulempene dette arbeidet påfører våre naboer.