Nattarbeid Sem stasjon

I 2017 skal Bane NOR utføre diverse fornyelse- og vedlikeholdsarbeider på Vestfoldbanen gjennom Tønsberg kommune. Første del av disse arbeidene skal utføres på Sem stasjon.

 

Når og hvor skjer arbeidet

Sem stasjon søndag 02.04 til tirsdag 04.04 nattarbeid.

Pakking av spor. Arbeidet vil foregå på natten og medføre støy. 

 

Støy

Støy fra arbeidstog og maskiner må påregnes. Vi vil tilstrebe at arbeidene påfører våre naboer minst mulig ulemper.  Anleggsmaskiner og utstyr er lyd-dempet så langt det lar seg gjøre. Dessverre er det ikke til å unngå at arbeidene vil generere noe støy.  Kommunelege og politi i Tønsberg kommune er orientert om arbeidene. Bane NOR vil sende sms-varsling til aktuelle naboer når arbeidsperiodene nærmer seg.

Hvorfor nattarbeid?

Arbeidene foregår i og ved jernbanesporet, og ved anleggsaktiviteter på eller i nærheten av spor er det av sikkerhetsgrunner nødvendig med stans i togtrafikken. Av hensyn til kundene og trafikkavviklingen på Vestfoldbanen må slike aktiviteter utføres i perioder med liten eller ingen trafikk.

Hva betyr det for deg

Dersom særskilte behov tilsier det, kan Bane NOR tilby alternativ overnatting i perioden det jobbes. Vi presiserer at dette må avtales på forhånd og bestilles av Bane NOR. I motsatt fall dekkes ikke utgiftene til oppholdet.

  • Send epost til tognabo@banenor med navn på de som skal overnatte. Husk alder på barn.
  • For andre spørsmål ring 400 27 551 (Du kan ikke sende SMS til dette nummeret)
  • Tjenestene besvares i tidsrommet mandag til fredag 09:00 til 14:30

Med vennlig hilsen

Bane NOR