Nabovarsel Lieråsen tunnel

Lieråsen tunnel åpnet i 1973 og har nå behov for en rehabilitering.

Det settes i gang et større prosjekt for å utbedre tunnelen, og allerede 18.november starter de første arbeidene. Disse skal pågå døgnkontinuerlig frem til 4. desember. Arbeidene skal utføres inne i tunnelen, men det vil bli transport med maskiner/lastebiler ved Lier holdeplass.

Det er nødvendig å starte arbeidet nå for å unngå at det oppstår flere feil på komponenter. Sikkerheten er så langt ivaretatt, men det krever at det utføres et større vedlikeholdsarbeid hvis dette skal vare i årene fremover.

Lier holdeplass

I løpet av denne stengningen skal det utføres:

Omlasting av sprøytebetong fra mandag 20. En skinnegående arbeidsmaskin trekker en flatvogn med betongtrommel fra Lier holdeplass til hvor det skal sprøytes. Betongbiler vil være i aktivitet 20 timer i døgnet, opp til fire biler som kjører til og fra holdeplassen i timen.

Bane NOR oppfordere naboer og brukerer av vei og parkeringsplass om å utvise forsiktighet i anleggsperioden.

Solberg:

Transport av betong ned ved rømningsveien (tverrslaget) kan bli aktuelt. Det vil også bety flere tunge biler på veiene.

I perioden tunnelen er stengt blir det buss for tog. Les mer om det på NSBs nettsider.

I 2018 fortsetter rehabiliteringen av Lieråsen tunnel for fullt. Det vil derfor bli buss for tog i påsken og seks uker om sommeren hvert år frem til og med 2021. For 2018 blir dette i perioden 23.6 – 6.8.

Lier kommune ved kommunelegen er informert om arbeidene.

Vi beklager de ulempene arbeidet medfører, men håper på et godt samarbeid med naboer og andre interessenter.

 

For mer informasjon eller spørsmål, ta kontakt med:

Kommunikasjonsrådgiver Britt-Johanne Wang

Bane NOR

Infrastrukturdivisjonen

Mob: 400 27 552 eller epost til tognabo@banenor.no