Nattarbeid ved Heimdal stasjon

Bane NOR moderniserer og vedlikeholder Dovrebanen. I den forbindelse vil det natt til 2. og 3. juli, foregå arbeid i sporet ved Heimdal stasjon.

Arbeidet utføres av Spordrift AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil innebære kortvarige med kraftig støy bl.a. knyttet til bruk av diverse utstyr for kapping, sveising og sliping av nye skinneskjøter. Vi beklager ulempene som følge av arbeidene.

Hvorfor nattarbeid?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder på Dovrebanen blir berørt.