Nattarbeid på Ler

Våren 2020 blir en travel periode i anlegget på Ler stasjon. Vi nærmer oss nå avslutningen av arbeidet. Det nye, forlengede kryssingssporet skal tas i bruk fra mandag 8. juni.

Det må påregnes en god del nattarbeid foran denne trafikkåpningen. Imidlertid er det viktig å merke seg at støyende nattarbeider i stor grad vil begrense seg til helgene 9. til 12. mai, samt 5. til 8. juni.

Det vil foregå nattarbeider også mellom disse to helgene. Det skal arbeides med signalmontering, kabelkoblinger og lignende. I perioder kan det imidlertid pågå mer støyende arbeider som bruk av muttertrekker. Vi gjør særskilt oppmerksom på følgende datoer:

Oppstartsdato 27.05 tom 29.05.20. Støyende arbeider fra 00.40 til 04.00

 

Oppstartsdato 29.05.20 tom 01.06.20 Støyende arbeider fra 22.00 til 08.00

Denne aktiviteten er varslet til både kommunelege og Politiet.

Spørsmål om prosjektet rettes til tognabo@banenor.no merk e-post med "Ler stasjon".