Lundamo stasjon utbedres

For å kunne ta imot de nye FLIRT-togene som skal trafikkere Trønderbanen fra april 2021, skal det nå bygges en ny sideplattform til spor 1 på 120 meter. De nye togene vil føre til vesentlig høyere ombordkapasitet, økt komfort og høyrere driftsstabilitet.

Det er parkeringsplassene vest for stasjonen, til venstre i bildet, som midlertidig tas bort i forbindelse med arbeidet. Foto: Bane NOR

Arbeidet starter våren 2020 og i den forbindelse vil store deler av parkeringsplassen på Lundamo stasjon være stengt for reisende fra 24.februar til juni 2020. I denne perioden vil det være mulig å benytte skiltet parkering på ESSO Express Lundamo på motsatt side av E6. Vi beklager ulempene dette måtte medføre for våre reisende.

 

Kartutsnitt viser midlertidig parkering ved ESSO Express Lundamo. Foto: Illustrasjon

Vi ser fram til et stasjonsområde med utvidet kapasitet, klar til å ta imot nye tog.