Sporvekselbytte på Hamar stasjon

Fra lørdag 1. september kl 06:00 til mandag 3. september kl. 04:00 skal det byttes en sporveksel på Hamar stasjon.

Det er et større vedlikeholdsarbeid som utføres og fire gamle sporveksler og ett sporkryss skal byttes ut, og nye sporveksler og nytt sporkryss legges inn. For å kunne utføre disse arbeidene er det nødvendig med stopp i togtrafikken.

På grunn av stort arbeidsomfang og kort periode med stopp i togtrafikken vil arbeidene pågå døgnkontinuerlig gjennom hele perioden. Dette gjøres for å utnytte perioden uten togtrafikk best mulig og samtidig redusere antall dager vedlikeholdet utføres på.

Desibelnivå hos nærmeste nabo kan i perioder komme opp i ca. 60-65 dB når det utføres dumping av masser og når spesialbygde tog benyttes for å pakke massene sporet ligger på.

Det vil bli benyttet gravemaskiner både på belter og skinnegående. I tillegg vil det benyttes spesialbygde skinnegående arbeidsmaskiner. Det vil høres lyd når masser forflyttes og legges ned, samt når massene komprimeres.

Bane NOR forholder seg til statens retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet (T-1442) Brannvesen, politi og kommuneoverlege er orientert om arbeidene.

Vi beklager ulempene som arbeidet fører med seg.

Hvorfor natt- og helgearbeider?

Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av NSBs kunder blir berørt.

 
Spørsmål rettes til nabokontakt i Bane NOR

  • Send e-post til tognabo@banenor.no merk meldingen med «Hamar»
  • Ring 400 27 552
  • Tjenestene besvares på virkedager (mandag – fredag) fra 09:00 – 14:00