Nattarbeid Bergsvika - Brøttum

Bane NOR vedlikeholder og moderniserer Dovrebanen. I den forbindelse vil det pågå arbeid på kontaktledningsanlegget mellom Bergsvika og Brøttum. Arbeidet pågår i tidsrommet 22:30 – 05:30 lørdag 25. august til søndag 26. august.

Arbeidet består i å bytte ut gamle master for å forhindre uønskede stopp i trafikken. Arbeidene utføres med skinnegående spesialmaskiner og diverse håndverktøy.
Vi beklager ulempene som følge av arbeidene, men gjør samtidig oppmerksom på at maskiner og utstyr hele tiden er i bevegelse, slik at støyen vil være forbigående. Den opplevde støyen vil også variere etter aktivitetene på jernbanen. Vi vil tilstrebe at nattarbeidet påfører våre naboer minst mulig ulemper.

Dersom særskilte behov tilsier det, kan Bane NOR tilby alternativ overnatting i perioden det jobbes. Vi presiserer at dette må avtales på forhånd og bestilles av Bane NOR. I motsatt fall dekkes ikke utgiftene til oppholdet.

 

Bane NOR forholder seg til statens retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet (T-1442) Brannvesen, politi og kommuneoverlege er orientert om arbeidene. Last opp kart over arbeidsområdet nederst i sasken.

 

Hvorfor nattarbeider
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Ved å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten eller ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av NSBs kunder på Dovrebanen blir berørt.

 Spørsmål rettes til nabokontakt i Bane NOR

  • Send e-post til tognabo@banenor.no merk meldingen med «Bergsvika - Brøttum»
  • Ring 400 27 552
  • Tjenestene besvares på virkedager (mandag – fredag) fra 09:00 – 14:00