Bygging
2
Plattformer på Steinberg stasjon
1
Gangbru på Steinberg stasjon
1
Undergang i Rødgata
2014
2015
2016
  • Samferdselsdepartementet ber Jernbaneverket om å gjenåpne Steinberg stasjon som en midlertidig prøveordning.
  • Detaljplan for prosjektet godkjent.
  • Arebeidene begynner på Steinberg, Hokksund og i Rødgata i Drammen.
  • Steinberg stasjon gjenåpnes.
  • Planlagt åpning av ny undergang i Rødgata i Drammen.